چه نوع تجهیزات استخراج در معادن سنگ آهک مورد استفاده قرار می گیرد