کالای طلا ادعای واقعی دولت برای فروش با استفاده از شستشوی