جداکننده اسپیرال برای سنگ آهن استرالیا ساخته شده است