معدن کارخانه های تولید مواد شیمیایی در آفریقای جنوبی